Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
December 2021 12 november 2021 15 november 2021 04 december 2021
Januari 2022 13 december 2021 16 december 2021 08 januari 2022
Februari 2022 14 januari 2022 17 januari 2022 05 februari 2022
Maart 2022 11 februari 2022 14 februari 2022 05 maart 2022
April 2022 11 maart 2022 14 maart 2022 02 april 2022
Mei 2022 15 april 2022 18 april 2022 07 mei 2022
Juni 2022 13 mei 2022 16 mei 2022 04 juni 2022
Juli 2022 24 juni 2022 27 juni 2022 16 juli 2022
September 2022 12 augustus 2022 15 augustus 2022 03 september 2022
Oktober 2022 08 september 2022 11 september 2022 01 oktober 2022
November 2022 14 oktober 2022 17 oktober 2022 05 november 2022
December 2022 11 november 2022 14 november 2022 03 december 2022
Januari 2023 16 december 2022 19 december 2022 07 januari 2023

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.