Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
Januari/februari 2024 05 januari 2024 08 januari 2024 26 januari 2024
Maart 2024 09 februari 2024 12 februari 2024 01 maart 2024
April 2024 15 maart 2024 18 maart 2024 05 april 2024
Mei 2024 12 april 2024 15 april 2024 03 mei 2024
Juni 2024 23 mei 2024 25 mei 2024 14 juni 2024
juli/augustus 2024 05 juli 2024 08 juli 2024 26 juli 2024
September 2024 16 augustus 2024 19 augustus 2024 06 september 2024
Oktober 2024 13 september 2024 16 september 2024 04 oktober 2024
November 2024 11 oktober 2024 14 oktober 2024 01 november 2024
December 2024 22 november 2024 25 november 2024 13 december 2024
Januari 2025 03 januari 2025 06 januari 2025 24 januari 2025

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.