Privacy

VvAA respecteert de privacy van leden en klanten. Voor meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens, verwijzen we u naar vvaa.nl/privacybeleid.
Met betrekking tot de ledemaatjes hanteren wij de volgende aanvullende privacyregels:

1. Algemeen

Deze pagina beschrijft het beleid van Ledemaatjes.nl met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (‘privacybeleid’). Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Ledemaatjes.nl (‘diensten’), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Ledemaatjes.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van Ledemaatjes.nl, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Ledemaatjes.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij mededelen op de website. Het gewijzigde privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze website is geplaatst. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 juli 2015.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij
U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • het soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar fysioplaats.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
  • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden.


3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
  • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
  • om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  • om contact met u op te nemen, via e-mail, tekstbericht (sms) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit privacybeleid; en
  • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij – in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die u deelt op Ledemaatjes.nl: Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

4. Cookies
Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

5. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via mail of telefoon (zie Contact).

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. Andere informatie
Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (‘spam’): Wij tolereren geen misbruik van onze website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van Ledemaatjes.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze gebruiksvoorwaarden.