Oproep aan alle Artsen met Titelverlies

Ledemaatjes vol
Sinds: 11 feb 2019 om 10.41 uur
Type: gevraagd

Alle artsen, die t.g.v. besluit doorhaling Artsentitel, deze zijn kwijtgeraakt een petitie te sturen aan KNMG, Minister VWS en Leden Staten Generaal om op te roepen tot behoud Artsentitel, ook na doorhaling BIG-register.
W.A.M. Koch, arts, e-mail: wamkoch@gmail.com