Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
December 2020 13 november 2020 16 november 2020 05 december 2020
Januari 2021 11 december 2020 14 december 2020 02 januari 2021
Februari 2021 15 januari 2021 18 januari 2021 06 februari 2021
Maart 2021 12 februari 2021 15 februari 2021 06 maart 2021
April 2021 12 maart 2021 15 maart 2021 03 april 2021
Mei 2021 09 april 2021 12 april 2021 01 mei 2021
Juni 2021 14 mei 2021 17 mei 2021 05 juni 2021
Juli/augustus 2021 18 juni 2021 21 juni 2021 10 juli 2021
September 2021 13 augustus 2021 16 augustus 2021 04 september 2021
Oktober 2021 10 september 2021 13 september 2021 02 oktober 2021
November 2021 15 oktober 2021 18 oktober 2021 06 november 2021
December 2021 12 november 2021 15 november 2021 04 december 2021
Januari 2022 10 december 2021 13 december 2021 01 januari 2022

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.