Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
Januari 2020 10 december 2019 11 december 2019 04 januari 2020
Februari 2020 10 januari 2020 13 januari 2020 01 februari 2020
Maart 2020 14 februari 2020 17 februari 2020 07 maart 2020
April 2020 13 maart 2020 16 maart 2020 04 april 2020
Mei 2020 10 april 2020 13 april 2020 02 mei 2020

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.