Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
Juli/augustus 2018 22 juni 2018 25 juni 2018 14 juli 2018
September 2018 10 augustus 2018 13 augustus 2018 01 september 2018
Oktober 2018 14 september 2018 17 september 2018 06 oktober 2018
November 2018 12 oktober 2018 15 oktober 2018 03 november 2018
December 2018 09 november 2018 12 november 2018 01 december 2018
Januari 2019 14 december 2018 17 december 2018 05 januari 2019

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.