Edities

Editie Deadline (aanleveren advertentie) Deadline (betaling voor 12:00) Verschijningsdatum
Januari 2019 14 december 2018 17 december 2018 05 januari 2019
Februari 2019 11 januari 2019 14 januari 2019 02 februari 2019
Maart 2019 08 februari 2019 11 februari 2019 02 maart 2019
April 2019 15 maart 2019 18 maart 2019 06 april 2019
Mei 2019 12 april 2019 15 april 2019 04 mei 2019
Juni 2019 17 mei 2019 20 mei 2019 08 juni 2019
Juli/augustus 2019 21 juni 2019 24 juni 2019 13 juli 2019
September 2019 09 augustus 2019 12 augustus 2019 07 september 2019
Oktober 2019 13 september 2019 16 september 2019 05 oktober 2019
November 2019 11 oktober 2019 14 oktober 2019 02 november 2019
December 2019 08 november 2019 11 november 2019 07 december 2019

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt ook in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de sluitingsdatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt. Deze datum ligt in de regel 3 weken voor verschijning van het Magazine, op vrijdagmiddag, 12.00 uur. Na goedkeuring van uw advertentie ontvangt u een betaallink. Uw betaling dient uiterlijk op de maandag daarna, om 12.00 uur binnen te zijn. Geeft u uw ledemaatje op ná deze sluitingsdatum of is uw betaling ná de uiterlijke betaaldatum binnen, dan verschijnt uw Ledemaatje in de daaropvolgende editie van Arts en Auto Magazine.

Wanneer u uw advertentie verwijdert voordat de sluitingsdatum van de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine verstreken is, zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de sluitingsdatum op het moment van verwijdering al wel is verstreken, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat de editie dan al bij de drukker ligt.